Kiropraktoren Cand. Manu. er specialist i diagnostik forebyggelse og behandling af smerter i muskler, knogler og led.
Universitetsuddannelsen til kiropraktor foregår på Syddansk Universitet. Det er en 5-årig uddannelse, efterfulgt af en 1-årig turnus periode hos en autoriseret kiropraktor, hvorigennem kiropraktoren tilegnes kundskaberne for at kunne udføre manuelle ledbehandlinger, behandling af muskler og sener, øvelsesinstruktion samt information og rådgivning.
Kiropraktoren er specialist i bevægeapparatet og er en fuld integreret del af det danske sundhedsvæsen. Vi samarbejder med praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, massører og akupunktører.
Ved første konsultation indleder kiropraktoren med at optage patientens sygehistorie som det kendes fra egen læge. Dernæst foretages en grundig undersøgelse af patienten, evt. suppleret med en digital røntgen undersøgelse der forefindes på klinikken, hvilket gør kiropraktoren i stand til at stille en diagnose, og ud fra dette tilrettelægge et behandlingsforløb.
Der kræves ikke henvisning fra egen læge, og der ydes tilskud fra den offentlige sygesikring samt sygeforsikringen ”danmark”-

Klinikken på Østerbrogade 115, der åbnede i 1991 har et godt samarbejde med flere læger, massører og fysioterapeuter, hvilket giver god mulighed for et tværfagligt samarbejde. Nye som gamle patienter kan alle få tid til konsultation hos kiropraktoren samme dag eller senest næste dag ved første henvendelse. Klinikken råder over det nyeste Digitale røntgenanlæg.
Behandlingen foregår som regel med små hurtige tryk eller stræk, hvis formål er at løsne fastlåste led, for herigennem at genoprette den normale bevægelighed i leddene. Det kan også være nødvendigt at løsne op for spændinger i muskulaturen gennem massage, samt evt. suppleret med akupunktur.
Kiropraktoren rådgiver desuden om holdning og arbejdsstillinger og om nødvendigt gives instruktion om relevant træning af smidighed samt muskulatur i og omkring bevægeapparatet til formål at forebygge at skaden opstår igen.